.

[تصویر: 00009.gif]

 
صبح بی تو، رنگ بعداز ظهر یک آدینه دارد

بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

بی تو می گویند:تعطیل است کار عشق بازی

عشق،اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد

جغد، بر ویرانه می خواند به انکار تو اما

خاک این ویرانه ها، بویی ازآن ویرانه دارد

خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد

عشق با آزار، خویشاوندی دیرینه دارد

در هوای عشق تو پر می زند با بی قراری 

آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد

نا گهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید

آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد

 

/ 0 نظر / 33 بازدید