سال1391

نامگذاری سال 1391 به عنوان سال
تولید ملی
حمایت از کار
وسرمایه ایرانی
توسط مقام معظم رهبری را گرامی می داریم.

 / 0 نظر / 6 بازدید