آفتی شیطانی . . .

با نزدیک شدن ایام عید یکی از آفتهائی که رخ می نماید روحیه تجمل گرائیست. روحیه ای که خداوند در قرآن، قوم بنی اسرائیل را با آن وصف کرده است. در دوره ای که آنان با حضرت موسی(ع) در حال سفر از مصر بودند، خداوند به آنان مرحمت کرده و غذاهای بهشتی برای آنان از آسمان می فرستاد تا رنج کشیدن بار غذا را بر دوش تحمل نکرده و بتوانند سریع تر حرکت کنند. پس از مدتی، آنان در نهایت جسارت و صراحت به موسی (ع) گفتند: به خدا بگو ما نمی توانیم به یک غذا صبر و عادت کنیم از خدا بخواه برای ما عدس و پیاز بفرستد تا تنوع در آن ایجاد شود.

این روحیه تنوع طلبی تا قرن ها اختصاص به یهود و بنی اسرائیل داشت تا اینکه با رنسانس، روال یهودی سازی جهان دنبال شد و این روزها فرهنگ قوم یهود مبنای تمام رفتارها و منش ها گشته است؛ بی آنکه بسیاری از ما متوجه آن باشیم.
به این ترتیب ما نیز بیشتر از پیش در فرهنگ یهودی خداگریز، غوطه ور شده ایم.

شیطان در ابتدای نافرمانی خود در برابر خداوند چنین گردن کشید که من بهتر از اویم مرا از آتش آفریده ای و او را از گِل. این خُلق از اهم خلقیات آخر الزمانی مردم شده و افراد با تمام قوا به دنبال خود برتر نمایی در مقایسه با دیگران افتاده اند. آنچه در پی تکاثر و زیاده طلبی اتفاق می افتد و در واقع زمینه ساز ظهور رفتار زیاده خواهی در انسان می شود، گاهی خود حب دنیاست؛ ولی در بسیاری از موارد در مقایسه با داشته های دیگر و فخر فروشی به آنها معنا پیدا می کند. انسان ها زیاده خواه می شوند تا به دیگران فخر بفروشند که ما بیشتر از شما داریم و از این جهت بالاتر از شماییم.

در هر جامعه مترقی و متمدن، نشانه ترقی و تمدن، مغزهای متفکرو مخترعان و… آن جامعه هستند، نه در صد بالای تجمل و مصرف‏ گرایی.

در جنگ عراق و کویت، افرادی که ‏از کویت‏ به ایران آمده بودند وقتی زندگی غیر تجمل مردم‏ ایران(قم) را می‏دیدند، اعتراف می‏کردند که زندگی درست و اسلامی ‏همین است و اظهار می‏داشتند که وقتی که به کویت‏ برگردیم به روش‏ شما ایرانیان زندگی می‏کنیم و قبول داشتند که زندگی آنها یک‏ زندگی مصرفی و پرتجمل است.

به همین علت ‏است که دشمنان انقلاب اسلامی در صدد رخنه کردن به شجره طیبه ‏انقلاب اند که بسان موریانه آن را از درون بپوسانند چون دیدند که مردم شریف ایران نه تنها زمین نخورد و سقوط نکرد، بلکه دست‏ سایر ملت‏های ضعیف جهان را هم گرفت و الگوی آنها شد.

/ 1 نظر / 20 بازدید
علی

بودنی که فراموشش کرده بودم ، امروز شرط بودنم شده ، با تک نوشته ای کوتاه ، دعوتید به عاشقانه هایم ...[گل]