فاطمه(س)

*فاطمه (س) در نگاه حضرت مهدی (س)

حضرت مهدی (عج ) که جهان را با ظهور و احکام نورانی خود متحول  می کند و عدالت را در تمام زمین حاکم می گرداند فرموده اند که : دختر رسول خدا برای من سرمشق و الگوی نیکویی  است . حضرت مهدی (عج ) حضرت فاطمه زهرا را الگو و اسوه خود در رفتار و برنامه  حکومتی  خود می داند .

فاطمه(س) در اندیشه امام خمینیرحمه الله علیه

حضرت امام خمینی (ره) از فرزندانحضرت زهرا(س) است و در مکتب او پرورش یافته و عمر شریف خویش را در اهداف والایاسلام واهل بیت(ع) سپری نموده است. هم زمانی میلاد امام خمینی و میلاد فاطمهزهرا(س) بر اهمیت این مناسبت، دو چندان، افزوده است. حضرت امام در برخی از پیام هاو سخنرانی های خود به ترسیم و توصیف شخصیت جاودانه فاطمه زهرا(س) پرداخته اند، امابه این نکته نیز باید توجه داشت که آنچه بیان کرده اند تنها اشاره به بخشی از فضایلبی پایان و وصف ناشدنی زهرای مرضیه(س) است، که تبیین همه آن، اصولا از قدرت بشرخارج است.

اینک سخنان حضرت امام را تحتعناوینی چند ، به شما خواننده گرامی تقدیم می داریم:

۱ - فاطمه)س) مایه افتخار

دردنیایی که درآن زندگی می کنیم،از گذشته تا حال، انسان ها برحسب دیدگاه خود از جهان و انسان و زندگی، به اشیاء یااشخاصی افتخار می کرده اند و آنها را مایه فخر و مباهات خود دانسته اند، اما حضرتامام، فاطمه زهرا( س) را مایه افتخار می دانند.

الف( افتخار جهان هستی

روز پر افتخار ولادت زنی استکه از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است.

"زنی که عالم به او افتخاردارد."

 

ب) افتخارخاندان وحی

 

"زنی که افتخار خاندان وحی، وچون خورشیدی بر تارک اسلام می درخشد."

 

"تاریخ اسلام گواه احترامات بیحد رسول خدا(ص) به این مولود شریف است."

 

ج) افتخارپیروان او

 

"برای زن ها کمال افتخار است کهروزتولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده اند، افتخار است و مسؤولیت."

 

 

 

 -۲فاطمه (س) تجلی کمال است.

 

"تمام هویت انسانی در او جلوه گراست. "

 

"تمام ابعادی که برای زن و براییک انسان متصور است در فاطمه زهرا(س) جلوه کرده و بوده است. "

 

"یک انسان به تمام معنی انسان،تمام نسخه انسانیت ، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان، ... تمام حیثیت زن، تمامشخصیت زن ، فردا[ روز میلاد] موجود شد."

 

"تمام هویت های کمالی که درانسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام، در این زن است."

 

 

 

مقاماتمعنوی حضرت زهرا(س(

 

الف) " نور او قبل از خلقت بشرآفریده شده است."

 

"اصولاً رسول اکرم(ص) و ائمه) علیهم السلام) طبق روایاتی که داریم قبل از این عالم ، انواری بوده اند در ظلعرش... و مقاماتی دارند الی ماشاءالله... چنانکه به حسب روایات این مقامات معنویبرای حضرت زهرا(س) هم هست.

 

ب) موجودیملکوتی و جبروتی

 

"او [ فاطمه زهرا] موجود ملکوتیاست که در عالم انسان ظاهر شده است، بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شداست."

 

"معنویات، جلوه های ملکوتی، جلوههای الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ملکی و ناسوتی همه در این موجود است."

 

ج) مجمعاوصاف انبیاء(ع)

 

"فردا [ روز ولادت فاطمه زهرا[ همچون زنی متولد می شود که تمام خاصه های انبیاء در اوست."

 

د)تسبیحات فاطمه زهرا بهترین تعقیبات نماز

 

"و ازجمله تعقیبات شریفه،تسبیحات صدیقه طاهره (س) است که رسول خدا(ص) ، آن را به فاطمه (س) عطا فرمود. ازحضرت صادق (ع) مرویست که این تسبیحات در هر روز، در تعقیبات هر نمازی پیش من محبوبتر است ازهزار رکعت نماز در هر روز.

 

و) مراودهبا جبرئیل، بالاترین فضیلت زهرا(س)

 

"من راجع به حضرت صدیقه (س) خودمرا قاصر می دانم ذکری بکنم، فقط اکتفا می کنم به یک روایت که در کافی شریفه است وبا سند معتبر نقل شده و آن روایت این است که حضرت صادق (ع) می فرماید:

 

فاطمه (س) بعد از پدرش ۷۵ روززنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین میآمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد.

 

ظاهر روایت این است که در این ۷۵ روز ، مراوده ای بوده است  یعنی رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم کهغیر از طبقه اول از انبیاء عظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد... مساله آمدنجبرئیل برای کسی یک مسأله ساده نیست ، خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید وامکان دارد بیاید، این یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل می خواهد بیایدو مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به این که قضیه ی  تنزل جبرئیل ،به واسطه روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است، او تنزیل می دهد او را و وارد میکند تا مرتبه پایین، یا بگوییم که خیر، حق تعالی او را مأمور می کند که برو و اینمسایل را بگو... تا تناسب مابین روح این کسی که جبرئیل می آید پیش او و بین جبرئیلکه روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا، و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظماست و انبیاء درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثالاینها، بین همه کس نبوده است... در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلیکه برای حضرت زهرا ذکر کرده اند، با این که آنها هم فضایل بزرگی است، این فضیلت رامن بالاتر از همه می دانم... و این از فضایلی است که مختص حضرت صدیقه (س) است. "

 

سخنانی گوهربار در مورد مادر:

 

بهشت زیر قدمهای مادران است .   پیامبر اکرم «ص»

 

حق مادرت بر تو این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس حمل نمی کند و از میوه دلش آن به تو داد که هیچ کس به دیگری نمی دهد .     امام سجاد «ع»

 

خداوند به سپاسگزاری از خود پدر و مادر فرمان داده است از پدر و مادرش سپاس گزاری نکند ، خداوند را سپاس نگفته است . امام رضا «ع»

 

ما به انسان سفارش کردیم که به پدر ومادرش نیکی کند ، مادرش او را با رنج حمل کرد وبا رنج بر زمین نهاد .    سوره مبارکه احقاف ، آیه ۱۵

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
دوست

سلام از اینکه با دوستانی چون شما که قدم در راه جهاد فرهنگی گذاشته اند آشنا می شوم خوشحالم. با " ماجراى ولادت حضرت زهرا (سلام الله علیها). " به روزم. تشریف بیاورید هیئت محبان الزهرا سلام الله علیها. خوشحال میشیم. درپناه چادر خاکی مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها باشید التماس دعا