دعا کنیم که بیاید مسافری که نیامد...

 

خدا کند که بیاید مسافری که نیامد


                                    و کوچه کوچه بنازم به عابری که نیامد


دوباره مثل گذشته تمام فاصله ها را


                               غزل غزل بنویسم به شاعری که نیامد


همیشه غربت اینجا فقط نصیب دلم شد


                                    شریک غربت من کو مهاجری که نیامد


شکست بغض غرورم درانتظار عزیزی

 

                                      دعا کنیم که بیاید مسافری که نیامد...

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 

آقای خوبی ها
کجایی؟
چرا احوال ما نمیجویی؟
چرا ما را نمیابی؟
چرا...؟ (خودت میدانی آقا)

ببخش آقا دست دلم برای نوشتن اینجا رفت...
گفتم شاید از اینجا عبور کنی
خطی بخوانی...
شاید...
آقا؟


 

/ 0 نظر / 6 بازدید