جملاتی از سردار شهید شوشتری

 
 

دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم!!!

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز!!!

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود!!!

جبهه بوی ایمان می‌داد و اینجا ایمانمان بو میدهد!!!

الهی:

نصیرمان باش تا بصیر گردیم!!!

بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم!!!

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم.!!!

 

شهید شوشتری

 

i4b9dna7fq0azhvfjfx.jpg/ 1 نظر / 6 بازدید
مکتب بسیج

سلام خدا قوت خیلی جالب بود دست شما درد نکنه. می خواستم چیزی بنویسم ولی... یــــــــــــــــــاعلی[گل]