.

خدایا !
خدایاچگونه تورابخوانم درحالی که من، من هستم 

(بااین همه گناه ومعصیت)

وچگونه ازرحمت توناامیدشوم درحالی که تو، توهستی 

(باآن همه لطف ورحمت) 

خدایا توآنچنانی که من می خواهم

مرانیزچنان کن که تومی خواهیازمناجاتهای امام سجاد(ع)

 
 
/ 0 نظر / 5 بازدید